This site was built with the fantastic Indexhibit

Artist Statement

Cecilie Lind, I work with sculpture, objects and installation. The source of inspiration thrives from subject matter concerning politics and contemporary questions, and the works often have a distinct agenda. I aim to comment and create an arena for reflection, rather than giving straight forward answers and easy solutions. The projects are often put in a context of dystopia to bring the issue to a head, and give the projects intensity.

A central part of my artistic venue is to explore and combine different materials and medias, such as ceramics, readymades, perspex, car enamel, silk screen, photo etc, to give the works a machine-made and mass-produced characther and to imitate a commercial esthetical expressions.

-----------------------------------------

Cecilie Lind, jeg jobber med skulptur, objekt og installasjon. Inspirasjonskildene til prosjektene er hovedsaklig politiske og samtidsrelaterte temaer, og arbeidene har ofte en tydlig agenda. Målet er å kommentere og skape en refleksjon, snarere enn å gi entydige svar og klare løsninger. Prosjektene presenteres ofte i en dystopisk kontekst for å sette konseptet på spissen og gi arbeidene slagkraft og intensitet.

En sentral del av praksisen min er å utforske og kombinere ulike materialer og medier; keramikk, readymades, pleksiglass, billakk, silketrykk, foto osv, for å gi arbeidene preg av å være maskinlagd og masseprodusert, samt å etterligne kommersielle estetiske utrykk.

Contact
contact@cecilielind.no
Cellphone +47 92 68 68 44

Links
artoslo
13 by Seven